koperta | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie powództw o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

W wydanej w dniu 16 lutego 2023 r. opinii, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że bankowi, który udzielił konsumentowi kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej na podstawie umowy uznanej za nieważną, nie należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Uwzględnienie przez sąd krajowy takiego roszczenia banku byłoby sprzeczne z celem Dyrektywy EWG 93/13, na podstawie której przedsiębiorca ma ponieść karę za stosowanie nieuczciwych postanowień umownych.

Wobec bardzo wysokiej skuteczności powództw kierowanych przez frankowiczów przeciwko bankom, banki przeprowadzają kontrofensywę wytaczając przeciwko kredytobiorcom powództwa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.


Na czym to polega?

Po przegranej przez bank sprawie sądowej, w której sąd unieważnił umowę kredytu frankowego, bank wytacza przeciwko konsumentowi powództwo z żądaniem zapłaty kwoty, która, zdaniem banku, należna jest z tytułu wynagrodzenia za to, że konsument korzystał ze środków wypłaconych mu w ramach nieważnej umowy kredytu. 


Jak kształtuje się orzecznictwo?

Kwestia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału ma być przedmiotem orzeczenia TSUE, jednak część polskich sądów nie czeka na to orzeczenie i już rozstrzyga przedmiotowe sprawy. W przeważającej większości sądy oddalają powództwa banków o zapłatę wynagrodzenia (tak m. in.: SO w Olsztynie sygn. akt: IX Ca 783/22, SO w Poznaniu sygn. akt: XII C 1354/20, SO w Warszawie sygn. akt: XXV C 3679/20, SO dla Warszawy-Pragi sygn. akt: II C 1788/20). Odnotować jednak należy, że w ostatnich dniach wydany został precedensowy wyrok, którym sąd uwzględnił powództwo banku (SO w Warszawie sygn. akt: XXV C 1039/20). Jest to wyrok nieprawomocny i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie uchylony po wniesieniu apelacji przez pozwanych (w szczególności w świetle opisywanej opinii Rzecznika).


Co oznacza opinia Rzecznika Generalnego TSUE?

Zadaniem Rzecznika Generalnego TSUE jest sporządzenie opinii w przedmiocie rozpoznania sprawy, która wpłynęła do TSUE. Opinia nie jest wiążąca dla TSUE, ale praktyka pokazuje, że wnioski, do których doszedł Rzecznik, odzwierciedlone zostają w późniejszym wyroku Trybunału. 


Wyroku TSUE można spodziewać się w ciągu kilku miesięcy od wydania opinii Rzecznika. 


Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z umową kredytu frankowego, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasza Kancelaria pomogła dziesiątkom frankowiczów w wygraniu sprawy przeciwko bankowi.